Spelrätter till försäljning

Är du intresserad av att köpa en spelrätt, ta kontakt med säljaren och kom överens om pris. Ni fyller sedan gemensamt i uppgifterna på spelrättsbevisets baksida.

Vi har även samlat in spelrätter från medlemmar som önskar sälja, för att underlätta försäljningen. Kom till receptionen så förmedlar vi köpet snabbt och enkelt. 

Tänk på att du som senior inte behöver köpa en spelrätt om du är 22-29 år, blir greenfeemedlem, årsmedlem eller medlem på vår 9-hålsbana. Det räcker att du betalar årsavgiften.

Höjd åldersgräns för krav på spelrätt för A- och V-spelare
Vid höstmötet den 7 december 2016 fattades beslut om att höja åldersgränsen för krav på spelrätt för A- och V-spelare. Åldersgränsen har tidigare varit 27 år men har nu höjts till 35 år. Du som blir A- eller V-spelare och som är under 35 år behöver alltså inte köpa en spelrätt nu. Du betalar ändå samma spelavgift som spelrättsägaren.

Klicka här för information om de olika medlemskategorierna.

Namn Mejladress Telefon SB Antal
Bo Berggren  bobe.berggren@gmail.com 070-4915929  SB 1
Karin Larsson  lo.jan@telia.com  0171-54807 SB 1
Lennart Jonviken l_jonviken@hotmail.com 08-7601303 SB 1
Göran Aral www.utbildningsgruppen.se 0733-77 97 00 SB 1
Rickard Bergström RickardB@Bredband.net 08-7039204 SB 1
Ulf Isborn ulf.isborn@gmail.com 070-744 29 22 SB 1
Arne Norgren defour385@hotmail.com 070-968 54 12 SB 1
Lars Johansson larssjohansson@outlook.com 076-0122340 SB 2
Torkel Stråhle torkel.strahle@gmail.com 070-995 12 16 SB 2
Jan Dahin jkdahlin@gmail.com 073-066 86 29 SB 1
Dennis Wikstrand dennis.t.wikstrand@gmail.com 070-651 72 60 SB 1
Niklas Engebjär niklas@engebjarel.se 070-2016252 SB 3