Spelrätter till försäljning

Är du intresserad av att köpa en spelrätt, ta kontakt med säljaren och kom överens om pris. Ni fyller sedan gemensamt i uppgifterna på spelrättsbevisets baksida.

Vi har även samlat in spelrätter från medlemmar som önskar sälja, för att underlätta försäljningen. Kom till receptionen så förmedlar vi köpet snabbt och enkelt. 

Tänk på att du som senior inte behöver köpa en spelrätt om du är 22-29 år, blir greenfeemedlem, årsmedlem eller medlem på vår 9-hålsbana. Det räcker att du betalar årsavgiften.

Höjd åldersgräns för krav på spelrätt för A- och V-spelare
Vid höstmötet den 7 december 2016 fattades beslut om att höja åldersgränsen för krav på spelrätt för A- och V-spelare. Åldersgränsen har tidigare varit 27 år men har nu höjts till 35 år. Du som blir A- eller V-spelare och som är under 35 år behöver alltså inte köpa en spelrätt nu. Du betalar ändå samma spelavgift som spelrättsägaren.

Klicka här för information om de olika medlemskategorierna.

Namn Mejladress Telefon SB Antal
Bo Berggren  bobe.berggren@gmail.com 070-4915929  SB 1
Karin Larsson  lo.jan@telia.com  0171-54807 SB 1
Olle Lennmark olle.lennmark@telia.com 070-731 71 99 SB 2
Jonas Holmgren jonas@n-core.se 070-2148280 SB 3
Lennart Jurdell lennart.jurdell@hotmail.com 070-7722241 SB 1
Per Ulfhielm ulfhielm@yahoo.se 076-7842432 SB 1
Kent-Roger Wistrand kentrogerw@gmail.com 076-8594938 SB 1
Ann-Christine Nyström Silén anki.silen@telia.com 073 045 44 49 SB 1
Arne Silén arne.silen@telia.com 073-0345009 SB 1
Håkan Bäcklund poh.backlund@gmail.com 070-5619549 SB 1
Hans Aral hans.aral56@gmail.com 0733-779702 SB 1
Hans Larsson hanslarsson07@gmail.com 0733-627528 SB 1
Björn Althén ekhammar.gard@gmail.com 0708-355342 SB 1
Roger Ekman claes.ekman@it-huset.se 070-7426442 SB 1
Claes Ekman claes.ekman@it-huset.se 070-7426442 SB 1
Ove Larsson ove.s.larsson@gmail.com 0739-929140 SB 1
Pekka Suomela pekka.suomela@bredband.net 070-7356771 SB 1
Thomas Tauschek tauschek@live.se 070-7530534 SB 2
Jan Flodin jan.b.flodin@telia.com 076-8999998 SB 1
Pekka Svensson pekka.svensson@hotmail.com 070-4670671 SB 1
Niklas Jansson niklas.jansson@blov.se 076-8501304 SB 1
Lennart Jonviken l_jonviken@hotmail.com 08-7601303 SB 1
Kenneth Björkman  Kenneth.bjorkman46@gmail.com 070-5600208 SB 1
Isabella Stafström stafstromeva@gmail.com 070-5824278 SB 1
Yvonne Lindström yvonne@ylk.se 070-5836917 SB 1
Andreas Lindgren alindgren1@msn.com 073-8351344 SB 1
Roland Ågholm roland.agholm@gmail.com 070-6722600 SB 2
Christoffer Sundell stoffe.cs@gmail.com 0730-251 333 SB 1
Stefan Askenfors stefan@acmab.com 0708-29 27 15 SB 1
Göran Sundell   070-87 77 687 SB 1
Carin Hedström carin@carinhedstrom.se 073-9297005 SB 1
Patrik Ehrnst patrik_ehrnst@hotmail.com 073-5802823 SB 1
Andreas Lindgren alindgren1@msn.com 073-8351344 SB 1