Banblogg

 

Aktuellt från banchefen

V.43-44

Vi har nu påbörjat höstens planerade banutveckling. Det är i första hand gångvägar och tees som kommer att åtgärdas. En skiss över renoveringsåtgärder finns även i receptionen på klubben.

 

Aktuella klipphöjder 

Green 3 mm

Tee/Foregreen 9 mm

Fw 13 mm

Semi 50mm