Aktuell banstatus

18-hålsbanan
Öppen

9-hålsbanan
Öppen 
Bil får användas mot uppvisande av läkarintyg

Drivingrange
Öppen

Övningsområdet
Öppet