Åskvädret knäckte "Konsulinnan"

Med det våldsamma åskvädret i måndags försvann ett av Bro-Bålstas ståtliga landmärken – den jättelika granen vid 2:ans tee. Markägaren på Thoresta gård, Charlie Wingård, bekräftade i vintras vad hans mor Karin hade berättat för mig i samband med golfbanans byggande för 40 år sedan.  Hans farfar och farmor, konsuln och konsulinnan Wingård, planterade i samband med sitt bröllop på 1800-talet två s k vårdträd i östra hörnet av sina ägor.

Karin har också berättat för mig, att den ena granen, "Konsuln", knäckts av en häftig storm samma nyårshelg som hennes svärfar gick bort. Den andra granen, "Konsulinnan", har inte varit lika uppmärksam när dess namngivare så småningom gick ur tiden.

Men som sagt, nu har vädrets makter sagt sitt och vårt magnifika regnskydd vid 2:ans tee har reducerats till en s k högstubbe som får minna om gångna tider och samtidigt erbjuda en uppskattad hemvist för några miljoner småkryp. Och "Konsulinnan" kommer stubben givetvis att få heta även i fortsättningen.

Text Peter Nordwall