Vår tidigare banchef Rolf Löwgren har avlidit

Rolf tillträdde 1976 tjänsten som bankonsulent på Svenska Golfförbundet (SGF) och kom sedan att bli starkt delaktig i svensk golfsports starka expansion under 1980- och 90-talet. Han byggde upp den nuvarande riksomfattande rådgivningsverksamheten med sju regionalt placerade förbundskonsulenter och ledde också utbildningen av banpersonal, som skulle ta hand om alla nya banor som kom att byggas under denna period.

Rolf var dessutom en av initiativtagarna till utbildningen av svenska banarkitekter och bildandet av Föreningen Svenska/Skandinaviska Golfbanearkitekter (FSGA) 1988. Under sina många år som ordförande i Swedish Greenkeepers Association (SGA) verkade Rolf också framgångsrikt för ett nära samarbete mellan SGF och de olika "dotterorganisationerna".

I samband med byggandet av vår golfbana var Rolf till mycket stor hjälp för vår egen banarkitekt, Peter Nordwall. Under en gemensam studieresa till ett antal välkända golfbanor i England 1979 diskuterades hur man i det svenska klimatet skulle kunna bygga s k ondulerade greener av klassisk brittisk modell. En diskussion som resulterade i den typ av greener som ofta förknippas med Bro-Bålsta och som i viss mån också blev normgivande för många banor som byggdes under de efterföljande åren.

Att få tillgodogöra sig Rolfs tjänster och kunnande som banchef under nio år var till ovärderlig hjälp för vår banpersonal och av mycket stort värde för såväl styrelse- som klubbmedlemmar vilket underströks av att han vid sin pensionering 2001 tilldelades klubbens förtjänsttecken nr 6.

Vid Rolfs begravning den 3 november representerades BBGK och FSGA av Peter Nordwall, tidigare ordförande i båda föreningarna.

Text: Peter Nordwall