Hålpipning och dressning

Nu påbörjas ett större arbete med halva greenerna

Hålpipning av åtta stycken greener sker vecka 38. För att du som golfare inte ska bli alltför drabbad så har vi valt att bara ta halva greenen till att börja med. Vi gör det för att motverka att "Thatch" byggs upp (inte nedbrutet organiskt material) men också för att underlätta genomsläpp av luft och vatten. Allt görs för att stärka plantorna och ge en bättre greenyta i framtiden. Reducerad greenfee vecka 38 och 39.

Måndag-fredag 225 kronor.
Lördag-söndag 350 kronor.
Inga övriga rabatter.