Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte

Vi träffas i klubbhuset kl 19. Motioner ska vara klubben tillhanda senast fyra veckor innan mötet, d v s senast onsdagen den 8 november.  Höstmöteshandlingarna kommer att publiceras på klubbens hemsida samt finnas i receptionen senast 14 dagar innan mötet.

Kaffe och bulle serveras från kl 18:30.

Välkommen!