Kallelse till klubbens vårmöte 18 april

Möteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan (medlemssidan) och finnas tillgängliga i klubbhuset senast 14 dagar innan mötet.

Klicka här för att komma till inloggningssidan för oss medlemmar. På medlemssidan finns förutom föredragningslistan, protokoll från tidigare medlemsmöten och klubbens stadgar.