Ny indexering av 18-hålsbanan

Vid matchspel är det av största vikt att handicapslagen fördelas jämnt över hela banan. När säsongen drar igång kommer därför scorekorten att innehålla ny indexering så att alla som spelar match får rätt förutsättningar.

Vid övriga tävlingsformer och handicapgrundande sällskapsronder påverkas inte rondresultaten av hur banan är indexerad.

Med hjälp av spelstatistik har nya värden tagits fram för att värdera varje håls svårighet. Med dessa värden och EGA Handicapreglers rekommendationer för indexering får 18-hålsbanan nya index.

18-hålsbanans index för 2018

Hål

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Par

5

4

3

4

4

5

3

4

5

37

4

4

4

3

5

4

3

5

4

36

Index 2018

10

6

16

8

18

4

14

2

12

 

3

9

15

17

1

7

11

13

5

 

Index 2017

14

8

18

4

16

6

10

2

12

 

7

3

11

15

5

1

13

17

9

 

För att läsa mer om indexering, klicka på filerna nedan, sidorna 60-61 från EGA Handicapregler 2016, Bilaga D Rekommendationer för fördelning av handicapindex.

Vid frågor om indexeringen av vår 18-hålsbana, kontakta klubbchef Oliver May.