Vårmöteshandlingarna är klara

Kaffe och bulle serveras från kl 18:30.
Möteshandlingarna är nu tillgängliga på medlemsidan och i klubbhuset. Klicka här för att logga in på medlemsidan. Där finns föredragningslista men även stadgar och protokoll från tidigare medlemsmöten.

Välkommen!