Domarverksamhet

Domare för klubbtävlingar
Vid regelfrågor, kontakta första domaren i respektive månad, därefter följande domare. Vid extrema fall och efter råd av klubbdomaren, kontakta domare från Stockholms Golfdistrikt (telefonnummer????).

April
Owe Eriksson, Thomas Eriksson, Anders Thors, Waldemar Sandberg, Robert Leonardi

Maj
Thomas Eriksson, Anders Thors, Waldemar Sandberg, Robert Leonardi, Owe Eriksson

Juni
Anders Thors, Waldemar Sandberg, Robert Leonardi, Owe Eriksson, Thomas Eriksson             

Juli
Waldemar Sandberg, Robert Leonardi, Owe Eriksson, Thomas Eriksson, Anders Thors

Augusti
Robert Leonardi, Owe Eriksson, Thomas Eriksson, Anders Thors, Waldemar Sandberg,

September
Owe Eriksson, Thomas Eriksson, Waldemar Sandberg, Anders Thors, Robert Leonardi                  

Oktober
Thomas Eriksson, Anders Thors, Waldemar Sandberg, Robert Leonardi, Owe Eriksson

Telefonlista

Owe Eriksson

08-581 724 76

070-593 93 75

Robert Leonardi

08-621 08 48

070-880 05 00

Waldemar Sandberg

08-581 700 88

070-625 09 75

Anders Thors

08-583 583 79

070-583 08 90

Thomas Eriksson

08-590 894 09

072-987 40 88