Poängligan

Resultatet av Onsdagstävlingarna kommera att läggas ihop och räknas som en tävling där så är möjligt. Se nedan för poängställningen. Dateras upp varje vecka. Vi kommer att dela ut poäng enligt följande:

1 = 7 poäng
2 = 5 poäng
3 = 4 poäng
4 = 3 poäng
5 = 1 poäng

Poängen räknas ihop efter säsongen slut och vid höstmötet kommer presentkort att delas ut.

Det kommer dessutom lottas ut ett presentkort vid varje tävlingstillfälle (onsdagar) till de som stannar kvar till alla har kommit in.