Marknadskommittén

Marknadskommittén har till huvuduppgift att se till att generera externa intäkter från företagsgolf och sponsring. Marknadskommittén har också som uppgift att rekrytera medlemmar.

Oliver May

Klubbchef, ordförande

Carl Andrén

Ledamot

Erik Arthur

Ledamot

Nina Rönnberg

Ledamot

Michael Wetterström

Ledamot