Kallelser

Dagordning till Old members höstmöte onsdagen 10 oktober

Mötet hålls som tidigare meddelats hos Kalmarsands restaurang med start ca kl 13.45.

1 Ordförande hälsar alla välkomna
2 Klubbchefen har ordet
3 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
4 Spelstatistik
5 Erfarenhet från tävlingarna
6 Matchcuperna
7 Matchspelet
8 Klubbutbyten
9 Klubbresan
10 Prisutdelning
11 OMs ekonomi
12 Namnfrågan
13 Valberedningens förslag
14 Val av kommitténs ledamöter
15 Frivilligkåren
16 Övriga frågor
17 Mötets avslutande

Välkommen!