Kallelser

Dagordning till Old members vårmöte onsdagen 11 april kl 13

 1. Välkomna och öppning av mötet
 2. Ordföranden har ordet
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Fastställande av dagordning för mötet
 7. Nyheter för året

         Kanonstarter
         Kriterier för Årets golfare
         Poängmatris
         Antal tävlingar

 1. Presentation av säsongens tävlingsprogram

         18-hålsbanan
         9-hålsbanan
         Matchspelet
         Matchcuper

 1. Orientering om klubbutbyten
 2. Klubbresan – mål och upplägg
 3. Övriga frågor
 4. Klubbchefen har ordet
 5. Mötet avslutas