Eclectic, information

Statuter för eclectic-tävlingen på 18-hålsbanan

Antal tävlingar
Samtliga Old members tävlingar på 18-hålsbanan under säsongen där det är applicerbart att räkna poäng.

Tävlingsform
Tävlingen räknas som poängbogey. Om du under en runda har bra score (poäng) på ett eller flera hål lämnar du ett extra scorekort med dessa resultat, signerat av både dig som spelare och av din markör, i Old members ”brevlåda” i klubbrummets tävlingskansli.

Har du lämnat in ett scorekort för ett hål kan du inte ändra resultatet vid ett senare tillfälle. Vid säsongens slut ska alla 18 hål vara rapporterade. Saknar du ett resultat för något/några hål tas resultatet från senast genomförda OM-tävlingen för dessa hål.

Resultat
En lista med rapporterade hål för alla deltagare kommer att uppdateras kontinuerligt och finnas på Old members anslagstavla och på vår hemsida. Vinnare är den som under året har sammanlagt högsta poäng när samtliga hål registrerats.

Deltagare
Alla Old members som har betalat anmälningsavgiften.

Anmälan
Du anmäler dig till OM- kommittén när som helst under säsongen. Deltagandet är aktivt så snart du har betalat anmälningsavgiften.

Startavgift
Bestäms av OM-kommittén inför varje säsong.

Priser
Prissumman baseras på inbetalda anmälningsavgifter och fördelas mellan de tre bästa deltagarna enligt liknande princip som för övriga Old membertävlingar.