Medlems- och spelavgifter 2021

Avgifter 2021      
  Senior Junior Knatte
Fr o m året man fyller 22 år 13 - 21 år T o m året man fyller 12 år
  f 1999 el tidigare f 2000-2008 f 2009 el senare
1. MEDLEMSAVGIFT 800 kr 500 kr 350 kr

Årlig avgift som betalas av alla medlemmar för att upprätthålla medlemskapet i klubben.

     
2. SPELAVGIFT      
Årlig avgift för medlemmar som önskar spela på hemmabanan eller andra banor i landet (har ett aktivt medlemskap med tillgång till Min Golf)samt de förmåner som ingår i respektive kategori.      
Följande alternativ finns:

     
A-spelare med spelrättsbevis (alltidspelare) Spelrätt krävs från och med det år du fyller 35 6 700 kr 2 600 kr 900 kr
Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan. Fredagar och lördagar efter kl 16 fritt spel för en gäst vid ett tillfälle. Avtal 30 på Täby GK, Sollentuna GK, Wäsby GK. Avtal 8/8 på Österåkers GK.


V-spelare med spelrättsbevis (vardagsspelare) Spelrätt krävs från och med det år du fyller 35

5 650 kr 2 100 kr 600 kr
Obegränsat spel på 9-hålsbanan. Vardagar obegränsat spel på 18-hålsbanan. Lördag, söndag och helgdag halv ordinarie greenfee på 18-hålsbanan. Fredagar efter kl 16 fritt spel för en gäst vid ett tillfälle.

100 % ungar (gäller enbart första året för barn från 6 års ålder till och med det år man fyller 12)     0 kr
Obegränsat spel på 9-hålsbanan.

     
22 – 29 år (spelrättsbevis behövs inte) född 1992-1999 3 400 kr    
Obegränsat spel på 18-hålsbanan på vardagar och efter kl 14 på lördagar, söndagar och helgdagar. Före kl 14 greenfee som gäst till medlem. Obegränsat spel på 9-hålsbanan.

L-spelare utan spelrättsbevis (9-hålsbanan) 3 200 kr 1 500 kr 300 kr
Obegränsat spel på 9-hålsbanan. Halv ordinarie greenfee på 18-hålsbanan.

G-spelare utan spelrättsbevis (greenfeemedlem) 1 195 kr 1 195 kr 1 195 kr
I spelavgiften ingår en rond på 18-hålsbanan och två ronder på 9-hålsbanan. Utöver detta greenfee som gäst till medlem.

Y-spelare utan spelrättsbevis (årsmedlem) 7 700 kr    
Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan. Avtal 30 på Täby GK, Sollentuna GK,Wäsby GK. Avtal 8/8 på Österåkers GK.

3. STÄDAVGIFT 200 kr 200 kr  
Alla senior- och juniormedlemmar (förutom G-spelare) betalar en städavgift. Städavgiften återbetalas när du har deltagit på städdagen.

     
4. FÖRSENINGSAVGIFT      
Debiteras med 100 kr per påbörjad månad efter förfallodagen (för medlemsavgift 31 januari, för spelavgift 28 februari). Kategoriändringar för säsongen 2021 ska vara kansliet tillhanda senast 30 november.