Spelrätter till försäljning

Är du intresserad av att köpa en spelrätt, ta kontakt med säljaren och kom överens om pris. Ni fyller sedan gemensamt i uppgifterna på spelrättsbevisets baksida.

Vi kan även ha enstaka spelrätter som medlemmar lämnat in till kansliet för förmedling. Kom till receptionen så förmedlar vi köpet snabbt och enkelt. 

Tänk på att du som senior inte behöver köpa en spelrätt om du är 22-29 år, blir greenfeemedlem, årsmedlem eller medlem på vår 9-hålsbana. Det räcker att du betalar årsavgiften.

Höjd åldersgräns för krav på spelrätt för A- och V-spelare
Vid höstmötet den 7 december 2016 fattades beslut om att höja åldersgränsen för krav på spelrätt för A- och V-spelare. Åldersgränsen har tidigare varit 27 år men har nu höjts till 35 år. Du som blir A- eller V-spelare och som är under 35 år behöver alltså inte köpa en spelrätt nu. Du betalar ändå samma spelavgift som spelrättsägaren.

Klicka här för information om de olika medlemskategorierna.

Namn Mejladress Telefon SB Antal
Ulf Isborn ulf.isborn@gmail.com 070-744 29 22 SB 1
Lars Billström larshelgeb@telia.com 070-6370131 SB 1
Stefan Elgeroos elgeroos@live.com 070-7183633 SB 1
Stefan Emmoth s.emmoth@gmail.com 070-3835344 SB 1
Magnus Everskog magnus.everskog@gmail.com 073-300 77 00 SB 1
Bengt Janson cathrine.wessterom@telia.com 076-049 12 33 SB 1
Lena af Jochnick  Lena@Districon.se 073-3666066 SB 1
Gustaf af Jochnick Gustaf@Districon.se 070-8158045 SB 1
Magnus Bonde magbon@kth.se 076-1004074 SB 1
Mats Karlbom mkm@prosweco.se 070-9906026 SB 1
Kajsa Korsgren erikochkajsa@telia.com 070-1748867 SB 2
Ann Katrin Olbers annolbers@yahoo.se 0733-962464 SB 1
Jonas Sköldberg jonas.skoldberg@gmail.com 0725 05 05 01 SB 2
Steve Lamppa  steve_loyd@hotmail.com 070-7446222 SB 2
Johan Rosén johan@erosen.se 070-6106402 SB 1