Bokningsinformation och aktuellt bokningsläge

På måndagar innan kl 8 är det startförbud samt på onsdagar och fredagar innan kl 7 när banpersonalen klipper greener, fairways, byter flaggplaceringar m m. Före de bokningsbara tiderna (med undantag för måndag, onsdag och fredag när det är startförbud) gäller bollränna och starter sker endast i tvåbollar.