Aktuell banstatus

18-hålsbanan
Öppen 

9-hålsbanan
Öppen

Drivingrange
Öppen

Övningsområdet
Öppet

Banchefen informerar

V.35-36

Dressning av greener för jämnare bollrull samt att motverka organiskt material att byggas upp i ytskiktet.

Fortsatt reparation av 9 hålarens tees.

Extra fokus på näringsämnen i marken och i plantorna nu när svamptrycket ökar.

Övrigt vanlig skötsel.

Aktuella klipphöjder

Greener 3.0 mm
Tee / foregreen 10 mm
Fairway 12 mm
Semiruff 38 mm