Aktuell banstatus

18-hålsbanan
Öppen                                           

9-hålsbanan
Öppen 

Drivingrange
Öppen 

Övningsområdet
Öppen

Banchefen informerar

Aktuella klipphöjder

Greener 3,2 mm
Tee / foregreen 8 mm
Fairway 12 mm
Semiruff 38 mm