Aktuell banstatus

18-hålsbanan
Öppen 

9-hålsbanan
Öppen

Drivingrange
Öppen

Övningsområdet
Öppet

Banchefen informerar

V 21
Vanlig banskötsel.

 

Aktuella klipphöjder

Greener 3.0 mm
Tee / foregreen 10 mm
Fairway 12 mm
Semiruff 38 mm