Aktuell banstatus

18-hålsbanan
Öppen. Ring receptionen för bokning av golfbil. 

9-hålsbanan
Öppen. Ring receptionen för bokning av golfbil. 

Drivingrange
Öppen

Övningsområdet
Öppet

Banchefen informerar

Aktuella klipphöjder

Greener 3,0 mm
Tee / foregreen 8 mm
Fairway 15 mm
Semiruff 50 mm