Banvärdar

Hos oss har vi banvärdar som hjälper till så att både gäster och medlemmar ska trivas ute på banan. På förmiddagen fungerar de som starter och prickar av alla bokningar mot startlistan och informerar dig om vad som gäller för dagens spel så att spelet flyter på i ett bra tempo. Senare under dagen åker de runt för att vid behov hjälpa till och svara på eventuella frågor.

Och om olyckan är framme är vår banvärdsbil utrustad med både sjukvårdsförband och hjärtstartare. Banvärdarna har också genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning.