Viktigt att veta

  • Anmäl dig till receptionen senast 15 minuter innan du påbörjar din rond. Starttider som inte bekräftas överlämnas därefter till andra spelare.

Vi eftersträvar fyrbollar under de mest attraktiva tiderna. Det betyder att receptionen och våra banvärdar har rätt att fylla upp starttiderna till fyrbollar. De har också rätt att flytta bokade tider för att optimera tillgängligheten och speltempot.

Regler vid frost
Har du bokat en starttid och det är frost, går din starttid förlorad. Vi hjälper dig självklart i receptionen att hitta en ny tid i mån av plats, men vi kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt.

Avbokning och ”no show”
Anmälan och betalning till receptionen ska ske senast 15 minuter innan start. Därefter förfaller din starttid och vi kan boka in annan spelare. Har du fått förhinder? Boka av din starttid senast 2 timmar innan start. Därefter betraktar vi det som s k no show och du debiteras en avgift om 200 kronor. Om du inte betalar avgiften eller vid upprepade no show stängs du av från att kunna boka starttider under en tid. Varje ”no show” betyder nämligen att någon annan inte fick chansen att spela. Nästa gång kan det vara du. 

18-hålsbanan
Du kan förhandsboka maximalt tre starttider, två vardagstider och en helgdagstid. I mån av plats så kan du boka ytterligare en helgdagstid 48 timmar före spel.
För att spela på 18-hålsbanan måste du ha officiellt handicap, d v s max 36.

På tävlingshelger fram till klockan 11 är det enbart bokningsbart för medlemmar med gäster fram till två dagar innan spel. Därefter släpps tiderna för gäster. Detta gäller 1 maj-24 juni samt 13 augusti-30 september. På tävlingsfria helger under samma period kan avvikelser förekomma.

Normalt startar vi alltid på hål 1. Du får starta på hål 10 under förutsättning att personal i receptionen eller banvärd godkänner det.

Startförbud på 18-hålsbanan
På måndagar innan kl 9 är det startförbud samt på onsdagar och fredagar innan kl 7 när banpersonalen klipper greener, fairways, byter flaggplaceringar m m. Dessutom är det utökat startförbud den första måndagen i varje månad fram till kl 11.

Bollränna på 18-hålsbanan
Före de bokningsbara tiderna (med undantag för måndag, onsdag och fredag när det är startförbud) gäller bollränna och starter sker endast i tvåbollar.

9-hålsbanan
Nio hål räknas som en rond på 9-hålsbanan. När du ska spela ytterligare nio hål gäller principen ”varannan-boll” på 1:an, d v s du som kommer från 9:an slår ut i varannan boll tillsammans med de som startar på 1:an. Du kan även välja att förhandsboka två starttider.

Driving range
Från måndag kl 18 till cirka kl 8:30 på tisdag morgon är driving range stängd för bollplockning.

Toaletter på banan
På 18-hålsbanan finns det toalett på hål 6, 10, 11, 15 och 18. På 9-hålsbanan finns det toalett på hål 5.

Kiosk
Finns vid tee på 18-hålsbanans hål 10.

Hund i koppel
Du får gärna ha hunden med dig till vår anläggning men den ska alltid vara kopplad av respekt för den som är hundrädd eller allergisk. Vi förutsätter också att du har med dig en plastpåse och plockar upp efter hunden. Din hund får inte vistas i klubbrummet eller i restaurangdelen som numera sträcker sig fram till receptionen.

P-plats för rörelsehindrade
Bakom klubbhuset finns parkeringen för personal och servicefordon. På parkeringens vänstra sida finns parkeringsplats för rörelsehindrade som innehar ett ”särskilt parkeringstillstånd” (d v s det tillstånd som utfärdas av hemkommunen). Parkeringstillståndet ska placeras vid bilens framruta så att det är väl synligt och läsbart utifrån.