Krishandbok för Bro-Bålsta Golfklubb

Den här krishandboken är ett viktigt stöd för ansvariga om en allvarlig händelse eller kris inträffar hos oss. Om någon anställd, gäst eller medlem blir allvarligt skadad eller vittne till något allvarligt som olycka eller dödsfall, är det viktigt att det finns en plan för vad vi ska göra, hur vi gör och vem vi kontaktar för att få stöd och hjälp.

Viktiga telefonnummer för hjälp och stöd i en akut eller svår situation

Kontakta alltid
Akutnummer                        Receptionen                        Tel: 08-512 58 112 eller
Klubbchefen                         Oliver May                            Mobil: 070-640 43 58

Akuttelefonen är bemannad under receptions öppettider, utanför dessa tider följ instruktionerna nedan.

Ring 112                               SOS Alarm
Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö när du behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, jourhavande präst eller giftinformation. Beskriv kortfattat och tydligt vad som har hänt, var, vem som behöver hjälp och varför samt vilket telefonnummer du ringer ifrån.

Är du först på plats, möt upp utryckande blåljuspersonal vid behov. Är ni flera på plats? Utse en arbetsledare som ansvarar för:

 • Vem/vilka som ska ta hand om eventuella skadade.
 • Vem som möter upp blåljuspersonal.
 • Vem som kontaktar klubbchefen, ordföranden eller reception.
 • Vem som tar hand om övriga på plats och informerar om vad som hänt.

SMS:a 112                            SOS Alarm för döv-, tal- eller hörselskadade
För detta måste mobilen vara förregistrerad på www.sosalarm.se.

Ring 1177                             Sjukvårdsrådgivningen när det inte är livshotande
Ring 114 14                          Polisens nummer vid icke akuta händelser
Ring 010-730 90 00           Operativt ansvarig kontaktar snarast Arbetsmiljöverket vid arbetsplatsolycka eller Arbetsmiljöverkets jourtelefon 08-737 15 55

Sjukdomsfall, brand eller åska

Vid sjukdomsfall
Hjärtstartare finns placerad i receptionen och finns med i banvärdsbilen de dagar vi har banvärd på banan.

Vid brand
Se till att gäster och medlemmar beger sig till återsamlingsplatsen som är stora övningsgreenen vid dammen.

Aktiviteter:

 • Rädda - kontrollera om det finns nödställda och rädda dem.
 • Larma - ring 112.
 • Släck – brandsläckare finns till höger om shopens ingång, under tv:n till vänster om receptionen och till vänster om tv:n vid restaurangens servering.
 • Utrym - följ skyltarna.
 • Återsamling vid övningsgreen vid dammen.
 • Avprickning – ansvarig är den som tar hand om övriga på plats och informerar om vad som hänt.

Vid åska
Vid åska är inte klubben ansvarig för spelare på banan. Vi ska dock agera omsorgsfullt och tydligt och avråda från spel. Vid tävling har tävlingsledare ett ansvar, men även då ligger ansvaret på spelaren.

Kommunikation

I en kris är kommunikation med olika målgrupper – både interna och externa (t ex anställda, medlemmar, gäster och media) – en viktig del i hanteringen. Identifiera viktiga målgrupper och ta fram en enkel plan för kommunikationen.

 • Vilka behöver informeras? Varför?
 • Vem ansvarar för att informera?
 • När? Var? Hur?
 • Sammanfattning av läget – vad har hänt, vilka är drabbade, hur många, vad gör vi just nu.

Ansvarig för kommunikation med anställda, medlemmar och gäster

 1. Oliver May, klubbchef, mobil 070-640 43 58, mejl oliver.may@bbgk.se
 2. Benny Lindström, ordförande, mobil 073-962 40 84, benny.lindstrom@outlook.com
 3. Maria Jagusch, webbredaktör 070-208 63 20, maria.jagusch@bbgk.se

Ansvarig för kommunikation med media
Oliver May, klubbchef