9-hålsbanan öppen med tidbokning

Med anledning av fortsatt tryck med mycket spel på 9-hålsbanan kommer vi att fortsätta med tidbokning för att du lättare ska kunna planera din golf.

Tidbokning helgfri måndag-lördag kl 7-15 och bollränna på söndagar för att underlätta spontanspel.

Kom ihåg att det är obligatorisk med slagmatta vid spel på 9-hålsbanan, de går att köpa när kansliet är bemannat måndag-fredag kl 8-15 eller via Swish på helgerna. 

Greenfee 9-hålsbanan (dagsgreenfee)
Senior 200 kronor. Gäst till medlem 150 kr.
Junior 100 kronor. Junior, gäst till medlem 75 kr. 
Slagmatta 50 kr.