Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte

Höstmötet äger rum onsdag 9 december kl 19 i klubbhuset. Motioner ska vara klubben tillhanda senast fyra veckor innan mötet, d v s senast onsdagen den 11 november.  Höstmöteshandlingarna kommer att publiceras på klubbens hemsida samt finnas i receptionen senast 14 dagar innan mötet.