Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte

Motioner ska vara klubben tillhanda senast fyra veckor innan mötet, d v s senast torsdag 11 november.  Höstmöteshandlingarna kommer att publiceras på klubbens hemsida samt finnas i receptionen senast 14 dagar innan mötet.

För anmälan till höstmötet, klicka här.