Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte 15 december kl 19

Höstmötet äger rum torsdag 15 december kl 19 i klubbhuset. Höstmöteshandlingarna finns nu publicerade på klubbens hemsida under "Logga in för medlem" samt i entrén.

Val av ledamöter i Valberedningen förbereds på så sätt att samtliga kommittéer och medlemmar uppmanas att nominera kandidater senast fyra (4) veckor före höstmötet. Kontakta Oliver May om du har förslag på ledamöter via mejl oliver.may@bbgk.se

För anmälan till höstmötet klicka här.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!