Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte

Höstmötet äger rum torsdag 15 december kl 19 i klubbhuset. Motioner ska vara klubben tillhanda senast fyra veckor innan mötet, d v s senast torsdag 17 november.  Höstmöteshandlingarna kommer att publiceras på klubbens hemsida samt finnas i receptionen senast 14 dagar innan mötet.

Val av ledamöter i Valberedningen förbereds på så sätt att samtliga kommittéer och medlemmar uppmanas att nominera kandidater senast fyra (4) veckor före höstmötet. Kontakta Oliver May om du har förslag på ledamöter via mejl oliver.may@bbgk.se

För anmälan till höstmötet klicka här.