Kallelse till vårmöte 20 april.

Välkommen till klubbens vårmöte onsdagen 20 april kl 19 i klubbhuset. Vi bjuder på fika från 18.30.
Motioner kan inte längre skickas in. Vårmöteshandlingarna är nu publicerade och finns även på hemsidans "Logga in för medlem"

Tidigare årsmöteshandlingar finns att läsa på hemsidan under "Logga in för medlem"