Kansliet stängt på grund av sjukdom

Tyvärr har vi fått sjukdomsfall och därför inte har möjlighet att bemanna kansliet tisdag till torsdag under vecka 3.

Vid frågor om medlemskap och ekonomi kontakta Susanne Englund - susanne.englund@bbgk.se

Vid övriga frågor kontakta Oliver May - oliver.may@bbgk.se eller 070-640 43 58