Rangen stängd tillsvidare

Efter en inspektion från KSAB inför arbetet på drivingrange kunde det konstateras att markarbetet som ligger till grund för de nya målen inte var tillräckligt bra för att lägga konstgräset på vilket var planerat att startas 6 april. Vi på klubben vill dock poängtera att de entreprenörerna som utförde det preliminära grundarbetet med uppbyggnaden av de nya målen gjorde allt enligt instruktionerna på ett föredömligt sätt. Problemen som uppstod kom efter deras uppgifter var klara.

Efter starka insatser från både frivilligkåren och banpersonalen är nu alla mål klara för att läggas konstgräs på.

Entreprenören som ska lägga konstgräset kan dessvärre inte komma till oss förrän under vecka 15 då vi också hoppas kunna sikta på att öppna den nya rangen. Vi hoppas på förståelse och ser fram emot nya fina mål att sikta på när vi kan dra igång. Det är viktigt att ombyggnationen blir så bra som möjligt även om vi måste vänta några extra dagar.

Vi ber er respektera att drivingrangen är avstängd och uppmanar er att inte plocka eventuella bollar som ligger kvar på fältet och slå ut dessa då det kan försena öppningen ännu mer.

Fler artiklar