Vår uppmaning till alla som är på klubben

Folkhälsomyndighetens regler för att förhindra smittspridning av Covid-19 är lika viktiga för hela vår anläggning, såväl för medlemmar och gäster som för vår personal. För att vi ska kunna hålla våra verksamheter i gång är det viktigt att vi alla hjälps åt att respektera reglerna. Vi vill därför uppmana dig att:

  • hålla avstånd och respektera avståndsmarkeringarna på golven vid receptionen, shopen och restaurangen
  • tvätta händerna innan du går till restaurangen
  • använda handsprit som finns vid receptionen, shopen och restaurangen.

Känner du av symptom som tyder på smitta? Stanna hemma!

Oliver May                    Martin Lexén                Jan-Ivar Andersson och Anna Jansson
Klubbchef                     Krögare                         Pro och shop