Kallelse till vårmöte onsdag 15 april

Välkommen till klubbens vårmöte onsdagen den 15 april 2020 kl 19 i klubbhuset. Kaffe serveras från kl 18.30

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan vårmötet, onsdagen den 18 mars.

Möteshandlingarna publiceras på hemsidan (medlemssidan) och finnas tillgängliga i klubbhuset senast 14 dagar innan mötet.

Klicka här för att komma till inloggningssidan för medlemmar. På medlemssidan finns protokoll från tidigare medlemsmöten och klubbens stadgar.

Välkommen!