Domarverksamheten 2022

Domare för klubbtävlingar
Vid regelfrågor, kontakta förste domaren i respektive månad, därefter andre, tredje eller fjärde domare. Vid extrema fall och efter råd av klubbdomaren, kontakta regeljouren vid Stockholms Golfdistrikt.

Månad Förste domare Andre domare Tredje domare Fjärde domare
April Thomas Eriksson Owe Eriksson Robert Leonardi Lars Jäderfeldt
Maj Owe Eriksson Robert Leonardi Lars Jäderfeldt Thomas Eriksson
Juni Robert Leonardi Lars Jäderfeldt Thomas Eriksson Owe Eriksson
Juli Lars Jäderfeldt Thomas Eriksson Owe Eriksson Robert Leonardi
Augusti Thomas Eriksson Owe Eriksson Robert Leonardi Lars Jäderfeldt
September Owe Eriksson Robert Leonardi Lars Jäderfeldt Thomas Eriksson
Oktober Robert Leonardi Lars Jäderfeldt Thomas Eriksson Lars Jäderfeldt
         
Thomas Eriksson 076-623 33 45      
Owe Eriksson 070-593 93 75      
Robert Leonardi 070-880 05 00      
Lars Jäderfeldt 072-525 84 43