Domarverksamheten 2023

Domare för klubbtävlingar
Vid regelfrågor, kontakta förste domaren i respektive månad, därefter andre, tredje eller fjärde domare. Vid extrema fall och efter råd av klubbdomaren, kontakta regeljouren vid Stockholms Golfdistrikt.

Månad Förste domare Andre domare Tredje domare
April Thomas Eriksson Owe Eriksson Robert Leonardi
Maj Owe Eriksson Robert Leonardi Thomas Eriksson
Juni Robert Leonardi Thomas Eriksson Owe Eriksson
Juli Thomas Eriksson Owe Eriksson Robert Leonardi
Augusti Owe Eriksson Robert Leonardi Thomas Eriksson
September Robert Leonardi Thomas Eriksson Owe Eriksson
Oktober Thomas Eriksson Owe Eriksson Robert Leonardi
       
Thomas Eriksson 076-623 33 45    
Owe Eriksson 070-593 93 75    
Robert Leonardi 070-880 05 00