Tävlingshandicap

Sedan 10 juni, 2013 gäller vid tävling på Bro-Bålsta Golfklubb reglerna för EGA tävlingshandicap 2012-2015 utgåva april 2012 utarbetade av SGF. Här följer en förkortad version (”lathund”) av vad som gäller för att få delta vid klubbtävlingar. För detaljuppgifter hänvisas till EGA Handicapregler 2012 - 2015 reviderad april 2012 och finns på www.golf.se/SGF/Regler-HCP/Handicapregler.

Generellt vid handicapfrågor kontakta tävlingskommittén.

1. För att delta vid en av klubben arrangerad tävling krävs att deltagaren har EGA exakt handicap.

EGA EXAKT HANDICAP (= EXAKT HANDICAP)

En EGA Exakt Handicap som inte är en EGA Exakt Tävlingshandicap har underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under en tidigare säsong och har varken konfirmerats eller justerats under någon av de följande årliga handicaprevisionerna. Administrationen upphör tillfälligt tills den åter blivit en EGA Exakt Tävlingshandicap.

Anmärkning 1: Ett Exakt Handicap används som ett jämförelsetal i slopetabellen för omvandling till ett spelhandicap.

Note! Deltagare med EGA Exakt Handicap äger rätt att delta på klubbtävling, men dennes resultat kommer inte att redovisas för att delta i prisutdelning. Resultatet redovisas i GIT som en rond. (TK, s anm.)

2. För att delta vid en av klubben arrangerad tävling och erhålla pris, krävs att deltagaren har EGA exakt tävlingshandicap, ETH.

EGA EXAKT TÄVLINGSHANDICAP, ETH

EGA Exakt Tävlingshandicap” är benämningen på ett Exakt Handicap som har underhållits genom att lämna in minst fyra (4) handicapgrundande resultat under den föregående säsongen, och som har godkänts eller justerats under den årliga handicaprevisionen.

Anmärkning 2: En EGA Exakt Handicap kan när som helst bli en EGA Exakt Tävlingshandicap genom att lämna in tre handicapgrundande resultat mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner.

Notera! EGA Exakt Tävlingshandicap, ETH, krävs för att fullt ut delta på klubbtävling, vilket innebär att deltagares resultat redovisas för deltagande i prisutdelning. Resultatet redovisas i GIT. (TK: s anm.)