Fastighetskommitté

Styrelsen har beslutat att bilda en fastighetskommitté

Benny Lindström, klubbens ordförande, vid styrelsens senaste sammanträde den 23 augusti 2019 beslutade ni att komplettera organisationen med en fastighetskommitté. Vi har haft en fastighetskommitté tidigare men som inte varit aktiv på senare tid. Vad är bakgrunden till beslutet?

- För våra banor har vi i många år haft en väl fungerande bankommitté för underhåll och utveckling av banorna. Styrelsen kan konstatera att det finns ett liknande behov av en kommitté för anläggningen i övrigt, dvs alla byggnader (till exempel klubbhus, kiosk, golfbilsgarage, maskinhall, pumphus) med omgivande mark.

Kan du ge exempel på några av kommitténs kommande uppgifter?

- Två viktiga uppgifter blir att genomföra en årlig fastighetsbesiktning som utgör grund för aktivitetsplanering och förslag till budget inför nästkommande år och att upprätta en underhållsplan för klubbens samtliga byggnader på kort och lång sikt.

De senaste tillskotten på anläggningen är utbyggnaden av terrassen, uterummet, toan på 10:an och att vi ljudisolerat taket i matsalen plus en del målningsarbeten. Övriga byggnader har vi inte gjort så mycket åt på senare år. Vad ser du som viktigast att ta tag i?

- Först och främst att få en helhetsbild över vad som behöver göras och sedan prioritera. Det är en hel del vi behöver ta tag i innan det blir för dyrt att fixa. Vissa jobb är stora och kräver mycket planering. Hur mycket klarar vi själva? Till vad behöver vi anlita externa medhjälpare?

Vad händer nu?

- Det första vi som händer är att styrelsen ska fastställa kommitténs ansvarsområde och utse en ordförande för kommittén. Dessutom ska ju kommittén ha några ledamöter utöver ordföranden.

Är det någon som redan nu är intresserad av att delta i kommitténs arbete, kontakta Benny på benny.lindstrom@outlook.com.