Fastighetskommittén

Inger Kjerrman

Ordförande

Mats Eriksson

Ledamot

Ernst Hutter

Ledamot

Kenneth Johansson

Ledamot

Oliver May

Styrelsens representant, vd Bro-Bålsta Golf AB