Historik

Verksamheten startade 1988 med Rune Gustavsson som initiativtagare. Till en början var formerna inte helt klarlagda och Rune fungerade först som huvudansvarig sedan som sektionsordförande.

Ordförandehistorik
Rune Gustavsson 1988 - 1999
Rune Söderberg 2000 - 2002
Ramech Mehrotra 2003 - 2004
Björn Putte Bolander 2005 - 2011
Britt-Marie Lennmark 2012 - 2014
Lennart Rudblom 2015 - 2017
Ove Lådö 2018 –

Vi har alltid strävat efter att utöva golfspelet under trivsamma former och att klubbens lite äldre ska fortsätta utveckla en god spelskicklighet.

Här följer några milstolpar över vår historia. Mer information finns i protokoll och verksamhetsberättelser.

1994 Vinterträning inomhus startar.
1995 Björn Putte Bolander instiftar Puttes pokal.
1996 Putte Bolander lämnar en motion om klubbutbyte vid klubbens årsmöte.
1997 Ruben Hummel initierar ett frivilligt stöd till Cancerhjälpen under 1998.
1998 Gunnar Tidblom och Irma Madison sponsrar en tävling på 9-hålsbanan 1999.  
1999 Efter förslag av Ruben Hummel instiftas Rune Gustavssons pris.
2000 Cupspelet utökas med en mixed foursome, vilket mottagits positivt.
2001 Vår- och höstmöte införs, tidigare endast ett årsmöte på hösten.
2002 Klubbutbyte med Täby GK och Kungsängen GK efter flera års diskussioner.
2003 Waldemar Sandberg föreslår och inför att en årlig hemlig resa arrangeras.
2003 Jan-Erik Jansson startar en arbetsgrupp för att höja banans finish.
2004 Stig Karlsson föreslår att vi får en egen hemsida. Siwert Johansson åtar sig att vara webmaster.
2005 Matchspel, första måndagen i varje månad, införs.
2006 Oldmembersektionen utför en stor arbetsinsats under TPC-tävlingen.
2007 En mörkertävling på 9-hålsbanan genomförs.
2008 Namnbyte från Oldmembersektionen till Oldmemberkommittén.
2009 Ove Håkansson övertagit arbetet med hemsidan. 
2010 På initiativ från Christer Jonsson startar en frivillig arbetsgrupp inom OM.
2011 Bengt Persson tar över arbetet med vår hemsida.
2011 Frivilliga arbetsgruppen sätter upp elstängsel mot vildsvin.
2011 Björn Putte Bolander avgår som ordförande efter sju år och höstmötet väljer Britt-Marie Lennmark till ny ordförande.
2011 Ronny Månsson försvarar titeln Årets Golfare för andra året i rad. Ingen har tidigare lyckats med denna bedrift.
2012 Bengt Persson administrerar merparten av arbetet vid företagsrekonstruktionen, inom ramen för frivilliga arbetsgruppen.
2012 Vi inbjuds att delta i klubbutbytestävling med Täby, Sollentuna och Drottningholm, under namnet Fyrklövern.
2013 Fyrklövern byter namn till Treklövern efter att Drottningholm hoppat av samarbetet.
2013 Inger Kjerrman erövrar som första dam titeln Årets Golfare.
2014 Klubbstyrelsen har beslutat att vi ska flytta vår ordinarie speldag från onsdag till måndag och att vi endast arrangerar en aktivitet i veckan på 18-hålsbanan.
2014 Tävlingen Rune Gustavssons utgår från tävlingsprogrammet.
2014 Vid höstmötet väljs Lennart Rudblom till ny kommittéordförande.
2015 Vi hänvisas till att spela alla tävlingar på måndagar. Antalet tävlingar reduceras med anledning av krock mellan matchspel och andra tävlingar.
2016 OM-dagen införs för att locka fler att delta i våra aktiviteter. Eclectic införs som tävlingsform och matchspel flyttas till tisdagar.
2017 På försök införs Order of Merit med resultatredovisning i Min Golf. 
2017 Poängfördelningen ändras för att ge fler deltagare poäng. Viss justering inför nästa år för att minimera effekterna av något färre deltagare i en klass.
2017 Lennart Rudblom avgår vid höstmötet och Ove Lådö valdes som ny ordförande.
2018 Order of Merit permanentas för hcp-grundande tävlingar med resultatredovisning i Min Golf.
2018 Valfri tee införs som standard för OMs tävlingar.
2018 Gränsen för A-klass justeras för att få jämnare antal deltagare mellan A- och B-klasserna.
2018 OMs informationsbrev börjar skickas ut till alla OM-medlemmar.
2018 Treklövern med Sollentuna GK och Täby GK ställdes in då intresset varit lågt och att Täby GK höjde greenfeeavgiften efter säsongsstarten.
2018 Alla kommitté- och styrelseledamöter bjuds in till Kommittégolfen på vårt initiativ.
2018 Vi fick möjlighet att spela två tävlingar med kanonstart.
2018 Antalet spelare på 18-hålsbanan ökade med 28 % mot året före och med 9 % mätt över tre år. 9-hålsbanan ökade med 6 resp 31 % för samma perioder.
2019 Våra tävlingsledare har fått ta rollen som starter, vilket gjort speltempot något jämnare.
2019 Antalet kanonstarter ökade detta år till sex stycken.
2019 Vi hade marginellt fler starter på 18-hålsbanan medan 9-hålsbanan hade ett bortfall med ca 15 %.
2019 Det har varit 2/3 B-klass och 1/3 A-klass spelare, vilket kommer att leda till en revision av klassindelningen för nästa år.
2019 För att locka fler spelare i de nedre åldersgrupperna ändrades namnet för kommittén till Plus55.
2020 Kommittén byter namn till Plus55 för att förtydliga vilka som kan vara med.
2020 Tävlingssäsongen inleddes efter 1 juli på grund av Covid19-pandemin. Innan dess spelade vi sällskapsgolf i lottade bollar.
2020 Flytande klassindelning mellan A och B för att få jämnare grupper.
2020 Premiär för Cool Cup där lag Öst spelade mot lag Väst. Lagindelningen baserad på bostadsort.