Tävlingsverksamheten

Uppmaning till dig som spelar

Du som har lägst hcp i bollen (eller annan om ni kommer överens om det) ansvarar för att bollen har ”rätt tid, rätt speed och rätt spelfrid”. Det innebär att den spelare som är klar

  • slår ut från tee
  • slår fram sin boll på fairway oavsett avstånd och turordning (under förutsättning att medspelarna är medvetna om detta)
  • puttar oavsett avstånd och turordning och med flaggan i.

Information till dig som är tävlingsledare/starter

  • Vill du vara med i tävlingen? Kontakta receptionen senast sista anmälningsdag och be dem att placera in dig i sista bollen om du vill vara med och spela.
  • Begär ut startlista från receptionen.
  • Informera spelarna om vilka regler som gäller för dagens tävling.
  • Uppmana spelarna att tänka på ”rätt tid, rätt speed och rätt spelfrid”.
  • Var noga med att spelarna startar med 10 minuters mellanrum.

Receptionen lämnar ut scorekort, hanterar betalning av tävlingsavgift och greenfee samt resultatinmatning.

OBS! Det åligger dig som tävlingsledare/starter att skaffa ersättare om du får förhinder. Eventuellt kan det räcka med en tävlingsledare/starter.