Tävlingsprogram

Uppmaning till tävlingledarna

Du som är uppsatt som tävlingsledare i programmet, meddela omgående någon i Old memberskommittén om du inte kan ställa upp eller om du vill byta datum med någon annan.

EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH)

EGA Exakt Tävlingshandicap” är benämningen på ett Exakt Handicap som har underhållits genom att lämna in minst fyra (4) handicapgrundande resultat under den föregående säsongen, och som har godkänts eller justerats under den årliga handicaprevisionen.

Om du inte vet ifall du har ETH, logga in på Min Golf, så ser du vilken HCP status du har.
Om du inte har ETH är det viktigt att du så snart som möjlig ger dej ut och spelar minst tre ronder och registrerar dessa i Min Golf.
Det spelar ingen roll om du spelar dessa ronder på 9- eller 18-hålsbanan. Även en rond över 9-hål går att registrera.

Om du inte har ETH kommer ditt resultat i tävling du deltar i, inte komma med i resultatlistan.
Och ännu sämre blir det om du deltar i en lagtävling.
Då kommer hela laget att uteslutas från resultatlista, även om övriga i laget har ETH. 
Mer information kan du läsa på klubbens hemsida under Tävla/Tävlingshandicap.