Eclectic, information

Statuter för tävlingen på 18-hålsbanan

Antal tävlingar
Samtliga Old members tävlingar på 18-hålsbanan som är handicapgrundande under perioden 7 maj - 1 oktober.

Tävlingsform
Tävlingen räknas som poängbogey. Om du under en runda har bra score (poäng) på ett eller flera hål skickar du ett mejl till oldmembers@bbgk.se med information om vilket/vilka hål du vill registrera. Resultatet verifieras med hjälp av Min Golf för den tävlingen och förs in i Eclectic-tabellen.

Vid säsongens slut ska alla 18 hål vara rapporterade. Saknar du ett resultat för något/några hål tas resultatet från senast genomförda OM-tävlingen för dessa hål.

Resultat
En lista med rapporterade hål för alla deltagare kommer att uppdateras kontinuerligt och distribueras till de som anmält sig till att delt i Eclecetictävlingen. Vinnare är den som under året har sammanlagt högst poäng när samtliga hål registrerats.

Anmälan
Du kan amäla dig när som helst under säsongen och betala till anmälningsavgiften om 50 kronor till receptionen innan du registrerar det första resultatet.

Priser
Prissumman baseras på inbetalda anmälningsavgifter och fördelas mellan de tre bästa deltagarna enligt liknande princip som för våra övriga tävlingar.