Running eclectic, information

Statuter för tävlingen på 18-hålsbanan

Antal tävlingar
Samtliga Plus 55-tävlingar på 18-hålsbanan som är handicapgrundande under perioden 1 juni - 5 oktober. Du kan amäla dig när som helst under säsongen och betala anmälningsavgiften om 50 kronor till receptionen innan du registrerar det första resultatet.

Vid säsongens slut ska alla 18 hål vara rapporterade. Saknar du ett resultat för något/några hål tas resultatet från senast genomförda tävlingen för dessa hål.

Resultat
En lista med rapporterade hål för alla deltagare kommer att uppdateras kontinuerligt och distribueras till de som anmält sig till att delta i Eclecetictävlingen. Vinnare är den som under året har sammanlagt högst poäng när samtliga hål registrerats.

Priser
Prissumman baseras på inbetalda anmälningsavgifter och fördelas mellan de tre bästa deltagarna enligt liknande princip som för våra övriga tävlingar.