Vision 50/50

Nu är vi igång med tänket hos oss

Svenska Golfförbundet inledde 2015 processen ”Vision 50/50” med syfte att sätta fokus på kvinnor i golfen. Så här skriver förbundet på sin hemsida:

Till att börja med kommer Vision 50/50 ta sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap. Det är ett av de tydligaste exemplen där omvärlden rör sig i en tydlig riktning medan golfen står still.”

Styrelsen tittade på möjligheterna att sätta igång en process även hos oss och vi har nu 2 ”spanare” som rapporterar hur det ser ut hos oss. Spaningen genomförs av en grupp med minst två deltagare som får i uppgift att ta vara på erfarenheter, identifiera brister och ge förslag på åtgärder som leder i positiv riktning.

När?
Spaningen startade 2017 och första resultaten redovisades under november 2017. Och frågorna som besvaras är hur det ser ut hos oss när det gäller:

Golfbanan
Hur ser golfbanans karaktär ut med fokus på kvinnors spel? Vilka åtgärder bör vi vidta för att öka förutsättningarna för att banan ska upplevas som jämställd?

Representation
Hur ser balansen mellan mäns och kvinnors representation ut i våra kommittéer och i styrelsen? Vad krävs för en bättre balans?

Service
Hur ser servicen ut på klubben med fokus på kvinnor? Är det skillnad i bemötande? Hur upplever man utbudet i shop och restaurang?

Tävlingar och andra aktiviteter
Har klubben en bra fördelning av tävlingar? Om inte, vad bör göras för att förbättra även den obalansen?

Faciliteter på och runt banan
Hur upplever man att klubben lyckats med jämställdheten? Klippning på tee, bolltvättar, toaletter, omklädningsrum m m?

Fler kvinnor/tjejer
Hur kan vi få fler tjejer och kvinnor attraherade av Bro-Bålsta GK? Är det något specifikt vi ska rikta in oss på?

Vill du bli en av våra manliga spanare?
Anmäl dig så snart som möjligt genom att mejla till klubbchefen oliver.may@bbgk.se eller till styrelsens per.v.adler@gmail.com.

Klicka här för att komma till Svenska Golfförbundets sida om Vision 50/50. Där finns massor med intressant läsning om Vision 50/50 och hur arbetet går hos de tio pilotklubbarna.